احسان آفتابی

احسان آفتابی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد

معلم رسمی آموزش و پرورش واشنایی با تمام دوره های تحصیلی

سابقه تدریس در مراکز غیردولتی وغیرانتفاعی

مربی ونیز معاون پرورشی منطقه بزرگ تبادکان ازسال96

درباره استاد

سلام،بنده با اینکه در رشته ریاضی بودم و دوبار کنکور ریاضی دادم ولی ناامید نشدم وخودم درس های علوم انسانی را مطالعه کردم و در همان سال همزمان در دانشگاه علوم اسلامی رضوی وفردوسی مشهد قبول شدم.ولی در کارشناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی را انتخاب کردم ولی پس از گذراندن بیش از200واحد درسی همزمان حوزوی و دانشگاهی با موفقیت برای ادامه تحصیل ارشد.دررشته علوم وقرآن وحدیث دانشگاه فردوسی قبول شدم.ودرسال 96به استخدام آموزش و پرورش درآمدم وبه عنوان مربی و معاون پرورشی مشغولم.درتدریس نیز صبر و حوصله زیادی دارم.

سابقه تدریس در مراکز غیردولتی وغیرانتفاعی

معلم رسمی آموزش و پرورش واشنایی با تمام دوره های تحصیلی

مربی ونیز معاون پرورشی منطقه بزرگ تبادکان ازسال96

تلفن پشتیبانی
021-91005343