این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نازنین اینه وند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • سابقه تدریس خصوصی
  • آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نازنین اینه وند

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!