این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدرضا فارسیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه تدریس خصوصی
  • سابقه تدریس در دانشگاه
  • تدریس دستگاه های اوازی به مدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدرضا فارسیان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

مدرس دانشگاه

سابقه تدریس خصوصی

تدریس دستگاه های اوازی به مدت 2 سال

ویدیو وجود ندارد!