این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد گًفتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی
  • افتخار تحصیلی: رتبه 762 منطقه در کنکور کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد گًفتی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

سابقه 4 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!