درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

الهام خانقایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی
  • سابقه تدریس در مدارس
  • دارای مدرک TTC

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط الهام خانقایی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه تدریس در مدارس

سابقه تدریس خصوصی زبان انگلیسی

دارای مدرک TTC

ویدیو وجود ندارد!