درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین غفوریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
  • دستیار استاد دوره کارشناسی ارشد
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین غفوریان

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

دستیار استاد دوره کارشناسی ارشد

تدریس فیزیک به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!