این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سارا جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی بیوشیمی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 4 سال تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سارا جعفری

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

سابقه 4 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!