درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا وثوقی

زهرا وثوقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
  • 15 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات و خصوصی
  • تدریس در دانشگاه
  • تدریس زبان پیش در دبیرستان‌های غیر دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه

تدریس زبان پیش در دبیرستان‌های غیر دولتی

مترجم 10 عنوان کتاب

15 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!