مهدی ذاکر

مهدی ذاکر

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

کاردانی فناوری اطلاعات سلامت از دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه علمی کاربردی

سابقه تدریس در مدارس

سابقه تدریس خصوصی عربی

درباره استاد

اینجانب پس از تحصیلات آکادمیک دارای 5 سال افتخار تدریس قرآن و پیامهای آسمانی و عربی دوره اول متوسطه را دارم و قاری قرآنم امیدوارم همونطور که بعنوان نیروی ازاد در مدرسه غبرانتفاعی موفق بودم با این گروه هم موفق عمل کنم

سابقه تدریس در مدارس

سابقه تدریس خصوصی عربی

تلفن پشتیبانی
021-91005343