درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه کردابادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی اهر
  • سابقه تدریس برای تمام مقاطع بمدت 7 سال
  • قبولی دانش اموزانم در مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی
  • قبولی دانش اموزانم در رشته های برتر کنکور.

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه کردابادی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

قبولی دانش اموزانم در مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی

قبولی دانش اموزانم در رشته های برتر کنکور.

سابقه تدریس برای تمام مقاطع بمدت 7 سال

تدریس فیلم و کارتون انگلیسی

تجربه تدریس در اموزشگاههای مختلف

ویدیو وجود ندارد!