درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین تقی‌زاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
  • سابقه تدریس خصوصی
  • نفر اول و عضو استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
  • دارای چندین مقاله و پوستر در همایش های داخلی و بین المللی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین تقی‌زاد

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

112,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!