این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد کریمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور
  • سابقه 10 سال تجربه کاری حسابداری
  • سابقه استادیار در دوره کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد کریمی

اصول حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه 10 سال تجربه کاری حسابداری

سابقه استادیار در دوره کارشناسی

ویدیو وجود ندارد!