درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیررضا یزدیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس
  • سابقه تدریس بمدت 1 سال در آموزشگاه
  • 9 نفر از شاگردانم نمره ی بالای 8 از آزمون TCF کسب کرده اند
  • افتخار تحصیلی: رتبه ی 2 کنکور سال 1400

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیررضا یزدیان

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

مکالمه زبان فرانسه (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 1 سال در آموزشگاه

9 نفر از شاگردانم نمره ی بالای 8 از آزمون TCF کسب کرده اند

ویدیو وجود ندارد!