این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیدرضا ناصریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه امام صادق
  • تدریس به دانش آموزان مدارس سلام، میزان، امام صادق، البرز، علامه طباطبایی و علامه حلی
  • بیش از 300 ساعت سابقه تدریس
  • تدریس چگونگی 0 تا 100 و نکات تکمیلی آموزش مجازی به بیش از 15 مدرس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدرضا ناصریان

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

4 سال سابقه معاونت و سیاستگذار آموزشی در کانون محبان

قبولی بیش از 30 نفر از شاگردان در مدارس برند و نمونه دولتی

بیش از 300 ساعت سابقه تدریس

4 سال سابقه مشاوره آموزشی و هدایت تحصیلی برای دانش آموزان و اولیا

4 سال سابقه مشاوره تربیتی و انگیزشی برای دانش آموزان و اولیا

سرپرست گروه خدمات واحد درسی کانون محبان

تدریس چگونگی 0 تا 100 و نکات تکمیلی آموزش مجازی به بیش از 15 مدرس

طراح و بازرس آزمون های جامع تستی ماهانه پنجم، ششم، هفتم و هشتم کانون محبان هر کدام به مدت یک سال

تدریس به دانش آموزان مدارس سلام، میزان، امام صادق، البرز، علامه طباطبایی و علامه حلی

فن بیان شیوا و روان در تدریس

ویدیو وجود ندارد!