آزاده اعظمی

آزاده اعظمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی فیزیک از دانشگاه رازی کرمانشاه

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترا فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دبیر حق التدریس آموزش و پرورش از 81 تا پایان 82

درباره استاد

با سلام دکتر آزاده اعظمی عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس در تمام مقاطع از سال 81 تا کنون. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز از سال 90 دبیر حق التدریس آموزش و پرورش از 81 تا پایان 82 تدریس در آموزشگاه در مقطع دبیرستان تدریس در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 87 تا 93 تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی کرمانشاه سال 85 تا 90 تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی پیام نور و علمی کاربردی کرمانشاه سال 85 تا 90 تدریس در دانشگاه آزاد دزفول 88 تا 92 روش تدریس ارائه جزوه، حل تمرین و کتاب.

تدریس در آموزشگاه در مقطع دبیرستان

دبیر حق التدریس آموزش و پرورش از 81 تا پایان 82

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز از سال 90

تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی کرمانشاه سال 85 تا 90

تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی پیام نور و علمی کاربردی کرمانشاه سال 85 تا 90

تدریس در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 87 تا 93

تدریس در دانشگاه آزاد دزفول 88 تا 92

تلفن پشتیبانی
021-91005343