این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سمیرا موسی وند

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • تدریس زبان به مدت 10 سال
  • تدریس به مدت 3 سال در آموزشگاه ها
  • افتخار تحصیلی: مترجم کتاب کودک و من

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سمیرا موسی وند

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

240,000 تومان

سابقه سه سال تدریس در موسسه ایران اروپا

مدیر پیج ورزش بازی زبان

اعزام مربی به مهدکودک ها جهت تدریس نوین از روی کتاب

تدریس زبان به مدت 10 سال

تدریس به مدت 3 سال در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!