درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مجتبی بُرزا

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
17 جلسه موفق
دارای مدرک دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه ملی مالزی
  • سابقه 8 سال تدریس در دانشگاه ها علمی کاربردی
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور به مدت 6 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مجتبی بُرزا

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

پژوهش در عملیات 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبرخطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های محاسبات عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

پژوهش عملیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بهینه سازی غیرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در دانشگاه ها علمی کاربردی

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد به مدت 3 سال

سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور به مدت 6 سال

سابقه تدریس در دانشگاه دولتی به مدت 7 سال

دارای بیش از 20 مقاله در مجلات معتبر جهان

سابقه تدریس در دبیرستان به مدت 2 سال

سابقه تدریس در آموزشگاه های علمی برای دوره های تقویتی و کنکوری

دیدگاه دانش آموزان درباره مجتبی بُرزا

5 از 5 4 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

محمد رضا حسن نژاد

6 ماه پیش

عالی بودند و مطالب را ساده بیان میکردند

بهینه سازی خطی

آرین عمادالدین

7 ماه پیش

بسیار خوب

پاسخ استاد:

اقای عماد الدین دانشجوی دوره دکتری مهندسی صنایع هستند که با ایشان درس مربوط به تحلیل پوششی داده و برنامه ریزی فازی را داشته ام

بهینه سازی خطی

آرمان نظارت

7 ماه پیش

بسیار عالی بود

پاسخ استاد:

اقای نظارت دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی هستند که با ایشان درسهای مربوط به بهینه سازی غیر خطی، ااگوریتم مورچه گان را داشته ام.

بهینه سازی خطی

ویدیو وجود ندارد!