این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهرداد حسن پور

مهرداد حسن پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شهرکرد
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس برای دانش آموزان ضعیف و مبتدی درس فیزیک برای آمادگی کنکور
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی و غیر انتفاعی وبرگزاری کلاس های حل تمرین

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس برای دانش آموزان ضعیف و مبتدی درس فیزیک برای آمادگی کنکور

اجرای کلاس های تقویتی برای آمادگی برای امتحانات نهایی دروس علوم وفیزیک

تدریس در مدارس نمونه دولتی و غیر انتفاعی وبرگزاری کلاس های حل تمرین

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!