این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

آزاده کارامد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • کارشناسی شیمی از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه 14 سال تدریس در موسسات
  • تدریس خصوصی در آموزشگاه های پویا ادیبان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط آزاده کارامد

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس خصوصی در آموزشگاه های پویا ادیبان

سابقه 14 سال تدریس در موسسات

ویدیو وجود ندارد!