درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهلا انجم شعاع

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرمان
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه شاهد
  • کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • سابقه 2 سال تدریس عربی برای کنکوری ها در اردوهای جهادی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهلا انجم شعاع

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

تدریس عربی برای کنکوری ها در اردوهای جهادی

ویدیو وجود ندارد!