این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نگین موسوی

نگین موسوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • افتخار تحصیلی: چندین مقاله ISI
  • تدریس شیمی آلی به دانشجویان ایرانی مقیم اروپا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس علوم و شیمی در موسسات و به صورت خصوصی

تدریس شیمی آلی به دانشجویان ایرانی مقیم اروپا

ویدیو وجود ندارد!