این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرهاد نجات

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور
  • سابقه 20 سال تدریس دروس مقدماتی آشنایی با کامپیوتر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرهاد نجات

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تایپ ده انگشتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

کامپیوتر به کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار اَکسس (Microsoft Access)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار آوت‌لوک (Microsoft Outlook)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار پابلیشر (Microsoft Publisher)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار ویزیو (Microsoft Visio)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس دروس مقدماتی آشنایی با کامپیوتر به مدت 20

ویدیو وجود ندارد!