درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمیده رضایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
  • کاردانی کامپیوتر (نرم‌افزار) از دانشکده فنی ولیعصر (عج) تهران
  • سابقه تدریس در آموزشگاه و موسسات
  • رتبه کشوری در مقطع کاردانی 438 نوبت دوم و رتبه کشوری در مقطع کارشناسی ناپیوسته 1 نوبت دوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمیده رضایی

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

تایپ ده انگشتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

کامپیوتر به کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

نرم‌افزار اَکسس (Microsoft Access)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000
15٪
68,000 تومان

سابقه تدریس به کودکان 4 تا 6 سال

سابقه تدریس در آموزشگاه و موسسات

ویدیو وجود ندارد!