عباس زیدی زاده

عباس زیدی زاده

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه لرستان

سابقه 16 سال تدریس به دانش آموزان غیرانتفاعی

سابقه 8 سال تدریس در آموزشگاه قلمچی - مبتکران و ...

قبولی بیش از 200 نفر از دانش آموزانم در رشته های تاپ دولتی ایران

درباره استاد

بسیار ساده و مفید درس می دهم بطوری که همه سطحی از سواد بتواند از آن بهره ببرد

سابقه 16 سال تدریس به دانش آموزان غیرانتفاعی

سابقه 8 سال تدریس در آموزشگاه قلمچی - مبتکران و ...

قبولی بیش از 200 نفر از دانش آموزانم در رشته های تاپ دولتی ایران

تلفن پشتیبانی
021-91005343