درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم ساربانی

مریم ساربانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • سابقه بیش از 20 سال تدریس و معاونت در مدارس غیر انتفاعی
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس برای کودکان دارای اختلال یادگیری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه بیش از 20 سال تدریس و معاونت در مدارس غیر انتفاعی

تدریس برای کودکان دارای اختلال یادگیری

ویدیو وجود ندارد!