درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه ولایتی فرد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه الزهرا
  • سابقه تدریس دروس زیست به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه ولایتی فرد

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه تدریس دروس زیست به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!