درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حامده عارف راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس
  • تدریس به مدت 10 سال در دانشگاه های آزاد واحد رودهن، قیامدشت، پیشوا و مرکز آموزش عالی ولیعصر
  • بیش از 10 سال سابقه ی تدریس خصوصی
  • رتبه اول در بین فارغ التحصیلان دکتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حامده عارف راد

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

شیمی آلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مدرس در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد پیشوا

مدرس در دانشگاه آزاد واحد رودهن

مدرس در مرکز آموزش عالی ولیعصر

مدرس در دانشگاه آزاد واحد قیامدشت

ویدیو وجود ندارد!