این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عادل رهبری مهر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سابقه 34 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • نوشتن کتاب های آموزشی حدود 20 جلد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عادل رهبری مهر

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

335,000 تومان

سابقه 34 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!