درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدجواد اصغریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران
  • سابقه 1 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • سابقه تدریس در موسسه آموزشی دانش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدجواد اصغریان

جامعه شناسی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

جامعه شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه تدریس در موسسه آموزشی دانش

سابقه 1 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!