رضا قاسمی

رضا قاسمی

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

درباره استاد رضا قاسمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سابقه تدریس حل تمرین دروس دانشگاهی به مدت 2 ترم در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات متوسطه اول و دانشگاهی

عضو کمیته جوانان انجمن جهانی نفت

جزوه ها و منابع تدریس از کتب مرجع استخراج شده و بنیادی تدریس میشود.

سابقه تدریس حل تمرین دروس دانشگاهی به مدت 2 ترم در دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضیات متوسطه اول و دانشگاهی

تلفن پشتیبانی
021-54435000