درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محبوبه صالح پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی فیزیک از دانشگاه گیلان
  • کارشناسی ارشد فیزیک ذرات از دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس خصوصی ریاضی عمومی و فیزیک و معادلات دیفرانسیل به جمعی از دانشجویان دانشگاه ازاد مرکز
  • دستیار پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محبوبه صالح پور

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ذرات بنیادی مقدماتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان تخصصی فیزیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس خصوصی ریاضی عمومی و فیزیک و معادلات دیفرانسیل به جمعی از دانشجویان دانشگاه ازاد مرکز

دستیار پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو وجود ندارد!