درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پریسا براتی فر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 10 سال
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه ها و موسسات
  • دارای مدرک TTC

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پریسا براتی فر

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

دارای مدرک TTC

سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 10 سال

سابقه تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه ها و موسسات

سابقه تدریس آنلاین زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!