این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فهیمه نقدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا فیزیک از دانشگاه تبریز
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه آزاد واحد قزوین

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فهیمه نقدی

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه آزاد واحد قزوین

سابقه 2 سال تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!