این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد جعفر حجازی مهر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد جعفر حجازی مهر

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!