این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

یلدا فقیه حبیبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا دامپزشکی از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس خصوصی
  • رتبه سوم در دانشکده
  • معدل 16.47 فارغ التحصیلی دکترا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط یلدا فقیه حبیبی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!