این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا حسینی

زهرا حسینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه تربیت معلم
  • 31 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس خصوصی از پایه اول تا پنجم
  • شش سال هم سابقه معاونت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

16 سال پایه اول

دو سال پایه پنجم

چهار سال پایه سوم

سه سال پایه چهارم

سابقه تدریس خصوصی از پایه اول تا پنجم

شش سال هم سابقه معاونت

31 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!