درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سید امیر هاشمی

سید امیر هاشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا پزشکی از دانشکده علوم پزشکی ارتش
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر کنکور سراسری
  • افتخار تحصیلی: رتبه برتر دانشکده
  • تدریس علوم در مدارس غیرانتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس علوم در مدارس غیرانتفاعی

6 سال تدریس دروس ریاضی و علوم متوسطه اول به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!