درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ماندانا مستقل

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی از دانشگاه کاونتری انگلیس (Coventry University)
  • سابقه 1 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ماندانا مستقل

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

سابقه 5 سال تدریس موسیقی در آموزشگاه و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!