این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسن بختکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 8 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن بختکی

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

سابقه تدریس خصوصی به مدت 8 سال

ویدیو وجود ندارد!