درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا نیک کاران

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اهواز
دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه لرستان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس در مدرسه نمونه دولتی شهید بهنام محمدی
  • کسب نمره قبولی 55 در آزمون ام اس ار تی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا نیک کاران

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس در مدرسه نمونه دولتی شهید بهنام محمدی

کسب نمره قبولی 55 در آزمون ام اس ار تی

دانشجوی دکتری شیمی تجزیه دانشگاه لرستان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!