این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

وحید اسدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 7 سال تدریس در آموزش و پرورش و خصوصی به دانش آموزانی ورودی مدارس سمپاد، نمونه دولتی و مدارس خاص
  • مدرس کلاس های جمع بندی در موسسه های آموزشی
  • انتخاب شدن به عنوان دبیر نمونه در آموزشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط وحید اسدی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

230,000 تومان

سابقه 7 سال تدریس در آموزش و پرورش و خصوصی به دانش آموزانی ورودی مدارس سمپاد، نمونه دولتی و مدارس خاص

مدرس کلاس های جمع بندی در موسسه های آموزشی

ویدیو وجود ندارد!