وحیده ابراهیمی

وحیده ابراهیمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تدریس بمدت 20 سال در دبیرستان دولتی 22 بهمن

تدریس بمدت3 سال در دبیرستان دولتی عفاف

درباره استاد

سلام امیدوارم حال همگی شما خوب باشه.من وحیده ابراهیمی هستم. مدرس ریاضی زبان انگلیسی. خود من همیشه به عنوان یه دانش آموزش و دانش پژوه عاشق زبان انگلیسی بودم بنابراین این درس را خیلی مفهومی و عمیق یاد گرفتم.

تدریس بمدت 20 سال در دبیرستان دولتی 22 بهمن

تدریس بمدت 3 سال ر دبیرستان دولتی حجاب

تدریس بمدت3 سال در دبیرستان دولتی عفاف

تدریس بمدت 3 سال در دبیرستان دولتی وحدت

تدریس بمدت 2 سال در دبیرستان غیر انتفاعی پروفسور حسابی

تدریس بمدت 2 سال در دبیرستان غیر انتفاعی نور فرشتگان

تدریس بمدت 3 سال در دبیرستان غیرانتفاعی دانش پژوهان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343