این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمید محرابیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 31 سال
  • آشنا به روش های روز تدریس فیزیک
  • سابقه تدریس در اموزشگاه ها و بصورت خصوصی بیش از 30 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمید محرابیان

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 31 سال

آشنا به روش های روز تدریس فیزیک

سابقه تدریس در اموزشگاه ها و بصورت خصوصی بیش از 30 سال

ویدیو وجود ندارد!