این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مجید صارمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی از دانشگاه صنعت نفت
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • سابقه تدریس و مشاوره به مدت 2 سال در اروند آبادان
  • استاد حل تمرین دروس ریاضی1و2 در دانشگاه صنعت نفت

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مجید صارمی

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

سابقه تدریس و مشاوره به مدت 2 سال در اروند آبادان

استاد حل تمرین دروس ریاضی1و2 در دانشگاه صنعت نفت

مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور ارشد

مدرس و مشاور رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور کارشناسی

ویدیو وجود ندارد!