این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مجید اسماعیلی نسب

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه بیش از 20 سال تدریس در مدارس دولتی و نمونه
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مجید اسماعیلی نسب

هندسه دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

هندسه یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000
15٪
340,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000
15٪
340,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000
15٪
340,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000
15٪
340,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000
15٪
297,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000
15٪
340,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه بیش از 20 سال تدریس در مدارس دولتی و نمونه

ویدیو وجود ندارد!