این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

لیلا مصطفوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - شیراز
کاردانی گرافیک از دانشگاه فنی و حرفه‌ای
  • کارشناسی هنرهای تجسمی از دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
  • دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه فنی و حرفه‌ای
  • آشنا به روش های نوین تدریس در مقاطع ابتدایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط لیلا مصطفوی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی ابتدایی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

آشنا به روش های نوین تدریس در مقاطع ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!