درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد پیرحاجی

محمد پیرحاجی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
دکترا ریاضی از دانشگاه شهرکرد
  • سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه اصفهان
  • مدرس دانشگاه دولتی شهرکرد
  • مدرس دانشگاه های آزاد اصفهان و خمینی شهر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان

مدرس دانشگاه دولتی شهرکرد

مدرس دانشگاه های آزاد اصفهان و خمینی شهر

سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه اصفهان

ویدیو وجود ندارد!