این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیدحسین جهانپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه 1 سال تدریس در هنرستان علم و صنعت مشهد به عنوان دبیر شیمی
  • سابقه 1 سال مشاور تحصیلی در کانون قلمچی
  • قبولی دانش اموز در سال 98 - رتبه 7 ریاضی(آقای پارسا امینی)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدحسین جهانپور

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

شیمی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

شیمی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

شیمی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس در هنرستان علم و صنعت مشهد به عنوان دبیر شیمی

سابقه 1 سال مشاور تحصیلی در کانون قلمچی

قبولی دانش اموز در سال 98 - رتبه 7 ریاضی(آقای پارسا امینی)

برگزاری همایش جمع بندی کنکور در سال 99

برگزاری ورک شاپ شیمی در مقاطع تحصیلی دهم ، یازدهم و دوازدهم

سابقه 3 سال تدریس در موسسات علمی آموزشی جاد و آموزشی کیان و کانون

ویدیو وجود ندارد!