درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نیلوفر حیدرپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تهران
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران
  • سابقه 5 سال تدریس در موسسات و خصوصی
  • رتبه 6 کشور سال 91 در علوم انسانی، و 3 منطقه 1

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نیلوفر حیدرپور

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه 5 سال تدریس در موسسات و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!