درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امین شهبازی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • تدریس در دبیرستان تیزهوشان شهریار و نمونه دولتی شهریار
  • تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و تالیف مقالات ISI
  • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امین شهبازی

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون EPT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تدریس در دبیرستان تیزهوشان شهریار و نمونه دولتی شهریار

تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و تالیف مقالات ISI

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد

ویدیو وجود ندارد!